'ForVANDling' af kunstnergruppen K5 ved Bente Lyhne, Bodil Lisbeth Thomsen & Lotte Holten

dato - 2. april til 30. april

Fernisering - 2. april 15:00 til 17:00

Finissage - 29. april 10:00

Lotte Holten

Lotte Holten bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra Kunstskolen, Atelier 12 og Danmarks Designskole, den grafisk linje. Hun har desuden videreuddannet sig på Glyptotekets tegne og maleskole, Kunsthøjskolen i Holbæk og Grafisk eksperimentarium. Kunstneren har udstillet i en lang række gallerier og kulturcentre i København og på Sjælland, bl.a. Galleri Magstræde, Galleri Mortensen & Markman, Galleri Nybro, Galleri Kobolt, men også på Galleri Sonne i Holstebro og Galleri 18 på Samsø, samt deltaget på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling) på Den Frie i København og Art Copenhagen.

CV

Bodil Lisbeth Thomsen

Bodil Lisbeth Thomsen er uddannet fra Århus Kunstakademi og arbejder med maleri, foto, grafik og skulptur. Hun har deltaget på censurerede udstillinger og har udstillet på adskillige gallerier og udstillingssteder i ind- og udland, bl.a. på Museum Jorn i Silkeborg, Kunstcenter Silkeborg Bad, Århus kunsthal, Dokk1 Aarhus, Filosoffen i Odense, Galleri Bredgade 22 København, Ålborg kunstpavillon, galleri Jenzen Ålborg, samt på gallerier i Berlin, London og Manhatten i New York.
Medlem af: KKArt, Prokk, DBF,  Silkaden, K5, Grafisk værksted Næstved.

CV

Bente Lyhne

Bente Lyhne er uddannet fra Århus Kunstakademi, H. Van Deurs Modeskole og har studeret æstetisk pædagogik. Kunstneren har udført scenografi / kostumer ved forestillinger på bl.a. Den jyske opera (Pandoras æske Reumert nomineret år 2000) Århus sommeropera, Teatret Metropole, Kaleidoskop, Gellerupscenen, Kaskadeteatret, Greenwich teatre New York, H.C.Andersen park i Funabashi, Japan. Hun underviser i billedkunst på højskoler, efterskoler, seminarier og egne workshops, bl.a. på Sostrup Slot. Har deltaget på censurerede udstillinger og har løbende udstillinger på gallerier, kunstforeninger og andre udstillingsfaciliteter.
Medlem af: KKArt, Prof Kunst Norddjurs, K5.

CV

K5s udstilling sætter spot på fænomenet VAND i forhold til tid, form og rum.
Med forskellige kunstneriske udtryk - skulptur, installation, video, maleri og akvarel - samt tekster der samler sig om emnet, skabes en to- og tredimensionel udstilling, med fokus på det æstetiske og det perceptuelle.

Efter ferniseringen vil kunstnerne arbejde videre på projektet på udstillingsstedet og udstillingen vil forvandle sig løbende indtil afslutningen af udstillingsperioden, der markeres med en finissage. Kunstnerne håber besøgende vil deltage i denne forvandlingsproces og komme med kommentarer undervejs.

Temaet er født ud af en række dialogmøder, hvor kunstnerne har belyst emnet ud fra både sociale, kulturelle og personlige perspektiver.
Med de forskellige kunstneriske medier og tekster, der samler sig om emnet, skabes der en to- og tredimensionel udstilling, der tager udgangspunkt i det æstetiske og  perceptuelle.

 

Kunstnernes individuelle tanker omkring emnet

Lotte Holten: ”Vand er et udtryk for liv, forandring og transcendens. Vand forsvinder ikke, men forvandles.”
Bente Lyhne: ”Vandet flyder konstant. Vand er vores begyndelse, vores uro og vores stilhed.”
Bodil Lisbeth Thomsen: ”Livet slog rod på vores planet i havet. Vand er i konstant bevægelse og havene omkring os er i forandring. Det er foruroligende at 300 milliarder tons Grønlands indlandsis smelter hvert år.”
 

Fakta om vand - relateret til K5s dialogmøder

Vand kan belyses fra mange vinkler - videnskabeligt, politisk, kulturelt, miljømæssigt, sundhedsmæssigt, kunstnerisk etc. Vand er et essentielt stof, som hvis det forsvandt, ville ophæve det vi forstår som eksistens.
Undersøgelser fra NASA konkluderer, at havene vil stige, vandstigninger som vil have en konsekvens for både natur, dyr og mennesker.
Oversvømmelser eller mangel på vand, er blevet daglige nyheder over hele verden.

I forskellige kulturer og religioner betragtes vand som helligt. I Taoismen betragtes vandet som beåndet. I den keltiske tradition hyldes vandet. I indiansk tradition indgår vandet i indvielser og riter. I buddhismen forbindes vand med renselse. I kristendommen indgår vand i dåben etc.

Det siges at vand har bevidsthed og hukommelse og både tanker og energi kan påvirke vand…

 

De tre kunstnere bag udstillingsgruppen K5 H20 har hver en mangeårig kunstnerisk praksis bag sig. De mødtes under et kompositum i KKArt-regi.