UDSMYKNINGSPROJEKT

 

KUNSTNERE SØGES TIL UDSMYKNINGSPROJEKTER

 

Vi har en vision om at gøre Varde til DANMARKS KUNSTBY NR. 1, og til det har vi brug for nogle dygtige kunstnere.

Den vestjyske by Varde har forandret sig betydeligt de seneste år. Der er gennemført en række restaureringer af gamle byejendomme, der er opsat emaljeskilte med husnumre på samtlige bygninger og dertil matchende gadeskilte, kloakdæksler med kunstmotiver, nyt by-inventar m.m.
Lige i øjeblikket sker der en genopretning af gadebelægninger og gadebelysning, hvor asfalten bliver erstattet af brosten, og de mange forskellige gadebelysninger ændres til de gamle ”Varde-lygter”.

På kunstens område er der også blevet gennemført (og gennemføres i den kommende tid) opsætning af skulpturer i byrummet af blandt andre Peter Hesk, Bente Polano, Peter Bonnén, Leif Sylvester, Jesper Neergaard, Per Sommer, Bertil Herlow Svensson samt Danmarks største glaskunstværk udført af Peter Stuhr og Per Hebsgaard.

Kulturminister Mette Bock indviede i april 2019 VARDE GARTEN, der blandt andet indeholder en kunsthave beliggende midt i byen med skulpturer og relieffer af kunstnere som Robert Jacobsen, Ib Braun, Peter Brandes, Steen Christensen, Kirsten Ernst, Günther Förg, Pipin Henderson, Børge Jørgensen, Steffen Lüttge, Bjørn Nørgaard, Lisbeth Krag Olsen, Jørn Larsen, Matteo Lo Greco, Jørgen Haugen Sørensen, Stinne Teglhus, Søren Schaarup, Anders Tinsbo og André van der Linden.
Det er Poul Erik Bech Fonden, der står bag initiativet til kunsthaven.

”Vi er af den overbevisning at bevaring af bygningskulturarven og kunst gør noget godt for hinanden,” udtaler kunstfaglig leder af Kunsthal vARTe Mette Kristensen.

Visionen er, at skabe et unikt udendørs kunstmuseum i Varde midtby. Derfor indbyder vi nu kunstnere til at komme med deres forslag til udsmykning af bygninger, gavle, byrum etc.

 

DELTAGELSE

Vi opfordrer alle interesserede kunstnere til at deltage, og vil foreslå at kunstnerne besøger byen, for bedre at kunne komme med et kvalificeret forslag til et stedsspecifikt værk. Der kan være tale om et allerede udført kunstværk, der vil egne sig godt på en bestemt placering eller et til lejligheden udført.

Alle seriøse forslag vil blive bedømt, og de der antages og bliver opsat vil naturligvis blive honoreret efter nærmere drøftelse med den enkelte kunstner / kunstnergruppe.
I det omfang, at kunsten berører ejendomsejere eller kommunen, skal der i sagens natur ske en drøftelse med disse.

Forslaget skal indeholde en skitse af det foreslåede værk, en idébeskrivelse omkring kunstnerens overvejelser, en eller flere forslag til placering samt et kunstner-CV.

Bedømmelsesudvalget vil løbende tage stilling til de indsendte projekter. Deltagerne vil få svar umiddelbart efter.

 

UDVÆLGELSE

Der vil blandt andet blive lagt vægt på om værket harmonerer med sine omgivelser, hvorvidt det har et højt kunstnerisk niveau, og om det skaber opmærksomhed og værdi for beskuerne. Deltagernes tidligere kunstneriske projekter og erfaringer vil ligeledes blive taget i betragtningen.

Forslaget sendes til Mette Kristensen på mk@varte.dk

Har du spørgsmål hertil, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf. 2159 2708

 

OM VARDE MIDTBY

For at læse mere om Varde bys historie, udvikling, planer, materialer, designmanual m.m. henviser vi til: http://bevarvarde.dk/gaderne/

Andre relevante links: 
Poul Erik Bech Fonden
VARDE GARTEN